An introduction to Microsoft Azure for Java Developers

Event type Meetup
Event javaBin Sørlandet Mars 2018
Date March 3, 2018
Location Grimstad, Norway
Link https://www.meetup.com/javaBin-Sorlandet/events/246007687/

In Norwegian:

Microsoft har også en skyløsning, og den har på kort tid blitt en av de største, om ikke størst. Microsoft Azure tilbyr mye av de samme mulighetene som Amazon AWS, og støtter både Java, C# og flere andre programmeringsspråk. Karl Syvert Løland fra NorgesEnergi vil fortelle mer om Azure og de ulike modellene Microsoft tilbyr for utvikling, deriblant Service Fabric og Functions.