An introduction to Microsoft Azure Datalake

Event type Course
Event Webstep Sørlandet
Date April 4, 2018
Location Kristiansand, Norway

In Norwegian:

Presentasjon gitt til Webstep Sørlandet som tar for seg Azure Datalake en introduksjon til dette. Den går inn på temaer som Azure Datalake Storage, Azure Datalake Analytics, U-SQL, Azure Data Factory og tips & triks som jeg har lært den tiden jeg har drevet på med dette emnet.